Oprichting Aquamigos

Na heel wat mailen, bellen, vergaderen werd op 3 februari 2022 onze VZW opgericht.
Dank aan iedereen die ons hierbij hielp en mee zijn schouders onder zette.