Aanspreekpunt integriteit en ons materiaal

uit onze nieuwsbrief van 14 maart 2022:

Aanspreekpunt integriteit

NELOS vraagt ons een “aanspreekpunt integriteit” (of API) aan te stellen, dit is een grote meerwaarde voor elke club. Incidenten van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag kunnen de werking van een sportclub danig op zijn kop zetten. Een laagdrempelig aanspreekpunt, goede eerste opvang en vlotte doorverwijzing zijn cruciale elementen om incidenten op een gestructureerde manier aan te pakken. Dit gebeurt steeds met wederzijds respect, voor de melder en andere betrokkenen.

Omdat deze clubfunctie zo belangrijk is en verplicht is vanaf 1/1/2023. Er zal op twee niveaus bijscholingen aangeboden worden (dit kan online!):

Bijscholing ‘Sport met grenzen: vlaggensysteem’
Deze bijscholing kan door iedereen gevolgd worden. De vorming is een mix van theorie, tips, voorbeeldcases en eigen aangereikte situaties.

Meer info vind je via de bijscholing ‘Sport met grenzen’ (meer info hier)

Bijscholing ‘Aan de slag als Aanspreekpersoon Integriteit in je sportclub (Club-API)’
Deelnemers van deze bijscholing moeten eerst de bijscholing ‘Sport met grenzen’ gevolgd hebben. Tijdens deze bijscholing krijg je info en tools aangereikt om de rol als aanspreekpunt integriteit of Club-API aan te vatten en te versterken.

Meer info vind je via de bijscholing ‘Aan de slag als Aanspreekpunt Integriteit

Heb je interesse om deze rol op te nemen? Laat het ons weten via ons info email adres!.


Verhuis materiaal

We hebben al het duikmateriaal (jackets, flessen, ontspanners, …) bij elkaar gebracht in het clublokaal aan de Leuvenselaan te Tienen. We zullen ook telkens hier vertrekken naar onze duik-uitstappen zodat het ontlenen van materiaal makkelijker kan verlopen. Op deze manier kunnen we het clublokaal aan de Houtemstraat leegmaken zodat hier de voorbereidende werken kunnen starten.